Flashback

Projekt FLASHBACK definiuje flashback jako usytuowanie obrazu osobistej historii w pamięci nawiązując w swobodny sposób do ikonostasu, a w sensie dosłownym do etymologii tego słowa (gr. eikon – obraz, stasis – miejsce, pozycja). Odwołanie do symboliki ikonostasu dotyczy poszukiwań dialogu między Wschodem a Zachodem w kontekście religijnym, kamienia węgielnego wiary. Językiem komunikacji jest przetransponowany twórczo perebor podlaski, który staje się mostem łączącym ludzi Wschodu na poziomie ponadgranicznym i ponadreligijnym.

Projekt, nawiązując do idei designu partycypacyjnego, uwzględnia udział odbiorcy jako współautora sytuacji estetycznej, który przeglądając się w opowiadanych historiach może odnaleźć w nich cząstkę siebie. Osobista historia opowiadana tu i teraz staje się synonimem wartości chwili obecnej umieszczonej między dwoma rzeczywistościami utkanymi w czasie: przeszłością i tym, co nastąpi.

OFERTA WYSTAWIENNICZA PROJEKTU FLASHBACK