Rocznik wsi

ROCZNIK WSI. Autorska książka, która na dwunastu rozkładówkach poświęconych odpowiednio każdemu miesiącowi w roku ilustruje miesiąc po miesiącu niepraktykowane dziś powszechnie obrzędy i zwyczaje towarzyszące życiu dawnej wsi. Każda rozkładówka opatrzona jest w alonż z umieszczonym na nim tekstem wyjaśniającym i uzupełniającym poszczególne ilustracje. Stylistyka książki inspirowana jest podlaską tkaniną dwuosnowową. Scenki z życia wsi udekorowane są bordiurami charakterystycznymi dla tej tkaniny. W książce zilustrowane są rzeczywiste obiekty architektoniczne, w tym część z Muzeum Wsi Lubelskiej. Odwzorowane są również tradycyjne ubiory ludności wiejskiejw zależności od pór roku.
Teksty opracowane zostały w oparciu o dokumentację treściową Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Instytucje te objęły książkę patronatem.
Inspiracją do powstania ilustracji stały się fotografie z pochodzące z zasobów następujących instytucji: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Ośrodek Brama Grodzka–
Teatr NN w Lublinie, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Tatrzańskie, Instytut Sztuki PAN, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Fundacja Muzyka Odnaleziona.
Fotografie zakomponowane zostały na kształt splotu płóciennego i podzielone na trzy oddzielne ściany inspiracji: Prace i obrzędy, Architektura, Sylwetki.

OFERTA WYSTAWIENNICZA PROJEKTU ROCZNIK WSI