Regulamin IHOW

REGULAMIN HOWI
I. Informacje o sklepie
Strona sklepu https://www.howi.pl/, jest własnością Moniki Trypuz, prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Monika Trypuz (How I). Firma, zwana w dalszej części
regulaminu Sklepem, wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Burmistrza Gminy Lublin pod numerem 001289404/2022 , z siedzibą w Lublinie przy
ul. Morawian 39A/2 pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5632215789, regon
060590986 e-mail: monika@trypuz.pl, tel. do sklepu w sprawach zamówień: 696076196, w
dni robocze w godz. 11:00-16:00.
Nr konta: Bank Pekao 64 1240 1138 1111 0011 1497 2573
II. Oferta sklepu
Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
Zawarcie umowy następuje w momencie przyjęcia oferty Klienta przez sklep, czyli
wtedy, gdy Klient otrzyma od obsługi sklepu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do
realizacji.
Prezentowane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie
uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku,
a informacje o ich wysokości podawane są przed zawarciem umowy sprzedaży oraz widoczne
są na stronie głównej sklepu.
Do każdego zamówienia dołączamy specyfikację sprzedaży – dowód zakupu/paragon,
lub – na wyraźne życzenie Klienta – fakturę VAT.
III. Zamówienia
Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie jest wypełnienie formularza
zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów
dostawy. Dla chętnych sklep oferuje założenie konta Klienta.
Zamówień w sklepie mogą dokonywać osoby posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoby poniżej 18 lat, a które ukończyły lat 13 mogą dokonywać
zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.
Ceny uwidocznione w dniu składania zamówienia są wiążące dla sklepu i Klienta.
Jeśli Klient kupuje większą ilość danego asortymentu i może przysługiwać mu z tego tytułu
ewentualna zniżka, która może nie być naliczana automatycznie, to o końcowej kwocie do
zapłaty – tej niższej niż pierwotna – Klient zostanie powiadomiony w mailu potwierdzającym
zamówienie.
Okresowe oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w
trakcie realizacji w momencie wejścia kolejnej oferty (prawo nie działa wstecz).
Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Sklep nie prowadzi sprzedaży
bezpośredniej w siedzibie firmy.
Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega okresowej
aktualizacji. Firma Monika Trypuz zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia
części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.
Powyższe nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Klient może dokonać zamówienia na wszystkie produkty przedstawione w ofercie, a
Sklep dostarczy je w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Termin realizacji podawany jest
każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia i bywa różny dla różnych produktów. W
przypadku wyczerpania jakiegoś asortymentu pracownik Sklepu będzie kontaktował się z
Klientem w celu ustalenia satysfakcjonującego Klienta rozwiązania (wymiana na inny
produkt/wzór lub rezygnacja).
Przez realizację zamówienia należy rozumieć przekazanie zakupionego towaru
podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta, zgodnie z wyborem
Klienta w formularzu zamówienia. O wysłaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany
osobnym mailem.
Sklep może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych
adresowych czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub
nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na niepoprawny adres,
jak i ponowną wysyłką na adres poprawny ponosi Klient.
Do momentu otrzymania ze Sklepu informacji, że towary zostały wysłane, Klient
może anulować zamówienie poprzez wysłanie e-maila z podaniem numeru zamówienia.
W przypadku opóźnień w otrzymaniu przesyłki Sklep prosi Klienta o powiadomienie
o tym fakcie, wraz z podaniem numeru zamówienia i danych Klienta, celem sprawdzenia i
wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.
IV. Płatności
Decyzję o rodzaju dostawy i sposobie płatności podejmuje Klient podczas wypełniania
formularza zamówienia. Sklep oferuje opcje płatności przelewem lub za pobraniem, a
dostawy realizuje kurier InPost (tylko przesyłki rejestrowane i ubezpieczone, tzw.
biznesowe), paczkomaty InPost.
Płatność za pobraniem oznacza zapłatę za zamówienie w chwili doręczenia przesyłki –
kurierowi.
Płatność przelewem oznacza przedpłatę na konto Sklepu. Klient wybiera rodzaj
przelewu:
a) zwykły przelew bankowy i wpłata zgodnie z danymi podanymi w potwierdzeniu
zamówienia. Tytułem przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia i nazwiska
zamawiającego;
b) przelew on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24, zgodnie z instrukcjami na
stronie serwisu;
c) przelew za pomocą kodu Blik.
V. Koszty wysyłki

 1. Na koszt wysyłki składają się zarówno koszty dostawy, ponoszone przez firmy je
  realizujące, jak i koszty użytego opakowania i czynności pakowania.
 2. Ceny wysyłki – wg rodzaju płatności i sposobu dostawy:
  Kurier InPost – bezpłatnie;
  Paczkomaty InPost – bezpłatnie;
  kurier InPost (pobranie) – 15 zł.
 3. W przypadku zamówień składających się z produktów o różnym czasie realizacji,
  wysyłka odbywa się po skompletowaniu całości zamówienia. Jeśli czas dostawy części
  produktów wydłuża się poza podany w potwierdzeniu zamówienia czas realizacji, a jest to
  niekorzystne dla Klienta, Sklep w porozumieniu z Klientem wysyła dostępną część
  zamówienia (Klient uiszcza opłatę tylko za towar otrzymany + koszty wysyłki). Kolejna
  wysyłka brakujących produktów jest na koszt Sklepu, a Klient proszony jest o dopłacenie
  przelewem na konto Sklepu tylko równowartości ceny brakującego towaru.
  VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość.
 4. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 14 dni bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
  dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
  przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
  swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
  przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
  informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
  niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
  zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
  Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów wynikających z
  wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
  później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
  wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 9. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
  zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
  Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w
  związku z tym zwrotem.
 10. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
  czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.
 11. Zwracany towar prosimy o przesłanie na adres: ul. Morawian 39A/2 20-828 Lublin.
 12. Towar powinien zostać odesłany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
  którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli
  odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
 13. Towar zwracany przesyłany jest na koszt Klienta.
 14. Odsyłany towar powinien być starannie zapakowany, uniemożliwiając ewentualne
  zniszczenie w drodze do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  VII. Gwarancja jakości i reklamacje
 15. How I to marka powstała z miłości do wsi i polskiej tradycji ludowej. Szyjemy
  odzież inspirowaną polskim rękodziełem podanym w nowoczesnej formie. Tworzymy
  zaledwie kilka sztuk danego fasonu zdobionego oryginalnym niepowtarzalnym wzorem,
  dzięki czemu nasze ubrania są unikatowe. Wszystkie produkty prezentowane na stronie
  sklepu objęte są naszą gwarancją.
 16. W przypadku wykrycia uszkodzenia towaru należy odesłać produkt na adres Sklepu.
 17. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni, licząc od
  daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 18. Po uznanej reklamacji i po ustaleniach z Klientem – wartość towaru reklamowanego
  może być zwrócona na wskazane konto w ciągu 7 dni lub Sklep wysyła ponownie, na swój
  koszt, towar bez wad.
  VIII. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia
 19. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki Klient jest proszony o zgłoszenie
  tego przypadku do Sklepu, a Sklep dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej
  naprawienia.
 20. W przypadku zaginięcia przesyłki – po otrzymaniu takiego zgłoszenia od Klienta –
  Sklep składa reklamacje u przewoźnika i kontaktuje się z Klientem w sprawie ponownej
  realizacji zamówienia (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia
  towaru). Klient – gdyby jednak zaginiona przesyłka została dostarczona – jest zobowiązany
  do odmowy jej odbioru lub w przypadku odebrania – Sklep zorganizuje jej odbiór na własny
  koszt.
 21. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość
  uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna Klient powinien niezwłocznie zgłosić
  taki fakt do Sklepu.
  IX. Wymiana zamówienia
 22. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny (inny wzór, rozmiar czy całkiem rodzaj
  towaru), według tych samych zasad, które obowiązują przy odstąpieniu od umowy zawartej
  na odległość. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki można zgłosić chęć wymiany do
  sklepu, a następnie odesłać na swój koszt produkt. Do odsyłanego towaru należy dołączyć
  wypełnione oświadczenie z numerem zamówienia, danymi Klienta i informacją na jaki towar
  ma być wymiana. Wymieniany produkt nie może być uszkodzony. Za ponowną wysyłkę
  wymienianego towaru płaci Klient, według stawek podanych w punkcie dotyczącym kosztów
  wysyłki, zgodnie z wyborem sposobu dostawy.
 23. Wymiana towaru zakupionego w cenie promocyjnej na inny, nieobjęty promocją jest
  również możliwa, ale wymaga dopłaty do regularnej ceny produktu (lub ceny z rabatem
  Klienta, jeśli takowy Klient posiada) plus koszty ponownej wysyłki.
 24. Pieniądze za zwrócony produkt Klient może pozostawić w koncie stałego klienta, na
  poczet przyszłych zakupów lub otrzyma je przelewem na wskazany w oświadczeniu numer
  rachunku bankowego, w ciągu 14 dni od odstąpienia. Koszty odesłania produktu nie
  podlegają zwrotowi.
  X. Ochrona danych osobowych
 25. Informacje dotyczące sposobu ochrony danych osobowych znajdują się w stosowanej
  przez Sklep Polityce Prywatności. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w
  zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres: sklep@howi.pl lub skorzystać z
  formularza kontaktowego w zakładce kontakt. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
  Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy
  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 2 z 2000 r.).
 26. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie
  swoich danych osobowych do realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają
  wprowadzone do bazy danych firmy Monika Trypuz (How I). Klienci Sklepu mają prawo do
  wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich
  wykorzystywania.
  XI. Postanowienia końcowe
 27. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania Sklepu
  How I. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią i jest każdorazowo
  związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia.
 28. Sklep dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane
  polubownie i na korzyść Klienta.
 29. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sytuacje sporne będą rozpatrywane na
  drodze sądowej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 30. Zdjęcia, opisy produktów i informacje o produktach zawarte na stronie sklepu
  stanowią własność firmy Monika Trypuz i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób
  przez inne osoby lub firmy bez zgody właściciela Sklepu.
 31. Regulamin w obecnej postaci obowiązuje od dnia 02.06.2022 roku i dotyczy
  wszystkich zamówień przyjętych do realizacji od tej daty. Zmiany regulaminu będą
  publikowane na stronie “Regulamin” sklepu internetowego.