Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Dbając o Twoją prywatność, pragniemy, żebyś w czasie korzystania z naszej witryny czuł się bezpiecznie i komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz informacje o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą witrynę oraz jej administratora. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Nasza polityka prywatności i ochrony danych osobowych ma za zadanie wyjaśnić, kim jesteśmy, dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz poinformować Ciebie o przysługujących prawach.

Administrator danych osobowych

Monika Trypuz

How I

ul. Morawian 39A/2 20-828 Lublin

wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy

Lublin pod numerem 001289404/2022

NIP 5632215789

REGON 060590986

Okoliczności, w jakich przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 1. jesteś naszym klientem lub dostawcą,
 2. kontaktujesz się z nami w sprawach dotyczących warunków współpracy,
 3. korzystasz z naszych usług,
 4. bierzesz udział w dyskusjach pod artykułami publikowanymi na tej stronie.

Typ przetwarzanych danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać, jeśli otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub z innego źródła. Możemy przetwarzać Twoje dane takie jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres,
 3. numer telefonu,
 4. adres email,
 5. wizerunek Twój lub innych osób utrwalony na fotografiach, jeśli je nam udostępnisz.

Sposób przekazywanie danych

Kontaktując się z nami przez telefon, email, naszą stronę internetową, media społecznościowe lub w inny sposób, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Informacje o sobie możesz nam przekazać gdy:

 1. używasz naszej strony internetowej,
 2. płacisz za nasze produkty lub usługi,
 3. dostarczasz nam swoje produkty lub usługi,
 4. pytasz o nasze produkty lub usługi,
 5. składasz zamówienie,
 6. bierzesz udział w konkursie, promocji, dyskusji itp.,
 7. kontaktujesz się z nami w celu poinformowania o problemie,
 8. podejmujesz którąkolwiek z wymienionych czynności w imieniu osoby, dla której pracujesz.

Co się dzieje z danymi, jeśli współpracujemy jako partnerzy biznesowi lub współpracujemy z pomiotem, dla którego pracujesz?

Jeśli współpracujemy jako partnerzy biznesowi lub jesteś pracownikiem podmiotu, z którym współpracujemy, możemy mieć dostęp do Twoich informacji takich jak:

 1. wszelkie informacje dotyczące zawartych transakcji wynikających z naszej współpracy;
 2. wszelkie pozostałe informacje dotyczące Ciebie, których przetwarzanie jest konieczne, aby zawrzeć lub wykonywać umowę z Tobą lub z podmiotem, dla którego pracujesz;
 3. informacje dotyczące Ciebie, które przekazałeś nam lub które my zdobywamy, kiedy nas odwiedzasz, zostawiasz swój komentarz itp.

Co się dzieje, kiedy korzystasz z naszej witryny internetowej?

Korzystając z naszej witryny, udostępniasz nam m.in.:

 1. adres IP Twojego komputera wykorzystywanego przy połączeniu z Internetem;
 2. dane Twojego logowania;
 3. informacje o rodzaju i wersji przeglądarki internetowej;
 4. ustawieniach strefy czasowej;
 5. rodzaju i wersji wtyczek do przeglądarki internetowej;
 6. systemie operacyjnym oraz platformie sprzętowej;
 7. informacje o Twojej wizycie;
 8. strumień kliknięć (clickstream) wpływający do naszej strony internetowej, przepływający przez nią i wypływający z niej (w tym data i czas);
 9. informacje, co oglądałeś lub czego szukałeś;
 10. czas odpowiedzi strony;
 11. błędy przy ściąganiu treści;
 12. długość Twoich odwiedzin;
 13. interakcja ze stroną;
 14. metody użyte do opuszczenia strony;
 15. społecznościowe wykorzystane w celu pozostawienia komentarza.
 16. cookies czyli ciasteczka

Informujemy, że nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Cookies (ciasteczka)

Nasza witryna, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 2. umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji witryny;
 3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się, wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Cele przetwarzania Twoich danych

Pozyskane dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

 1. podpisanie i wykonanie zawartej pomiędzy nami umowy lub umowy z Twoim pracodawcą;
 2. dostarczanie Ci produktów lub usług;
 3. otrzymanie produktów lub usług od dostawców;
 4. zarządzanie i administrowanie relacjami z naszymi klientami, dostawcami lub innymi użytkownikami naszych produktów i usług;
 5. reklama i sprzedaż naszych produktów i usług;
 6. administrowanie naszą stroną internetową zgodnie z naszymi warunkami i dla celów wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badania, a także dla celów statystycznych, w tym polepszenia naszej strony internetowej tak, żeby jej zawartość była przedstawiona w sposób najbardziej odpowiedni dla Ciebie i Twojego komputera;
 7. zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i odporności naszej strony internetowej.

Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. podmioty trzecie, czyli przede wszystkim nasi partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy w celu wykonania zawartej pomiędzy nami umowy lub załatwienia wszelkich pozostałych spraw zachodzących w ramach relacji z Tobą lub z osobą, dla której pracujesz;
 2. naszym doradcom prawnym i innych zawodowym doradcom lub dostawcom usług;
 3. dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych, którzy wspierają nas w polepszaniu i optymalizacji naszej witryny internetowej.

Istnieje możliwość, że pojawi się sytuacja, kiedy będziemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, aby:

 1. wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny;
 2. dochodzić powstałych roszczeń, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce;
 3. w celu zastosowania lub egzekucji warunków zawartej z Tobą umowy,
 4. w celu ochrony naszych praw, mienia lub naszego i/lub naszych Klientów i innych osób bezpieczeństwa – wlicza się w to wymiana informacji z innymi przedsiębiorcami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami oraz z celu ograniczania ryzyka np. kredytowego.

Na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z wymogami przepisów prawa Twoje dane przetwarzamy, gdy:

 1. mamy wykonać umowę, której jesteś stroną lub w celu podjęcia czynności na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy;
 2. w celu wywiązania się z prawnego obowiązku, który na nas ciąży;
 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub inny podmiot z nami powiązany pod warunkiem, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony Twoich danych osobowych, nie będą miały nadrzędnego charakteru wobec tych interesów;
 4. jeśli zajdzie konieczność uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, skontaktujemy się z Tobą, aby taką zgodę pozyskać.

Miejsce przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy na terytorium Unii Europejskiej i nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza obszar EOG. Prosimy, abyś pamiętał, że z uwagi na otwarty charakter naszej witryny internetowej Twoje posty, które publikujesz na niej, są publiczne i każdy może mieć do nich dostęp. Pomimo iż podejmiemy wszelkie starania, żeby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować w pełni bezpieczeństwa Twoich danych upublicznianych przez Ciebie na naszej witrynie internetowej, w związku z czym wszelkie udostępnianie danych dokonywane jest na Twoją odpowiedzialność.

Czas przechowywania Twoich danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne dla celu lub celów, dla których Twoje dane zostały pierwotnie zebrane. Po tym czasie Twoje dane będą usunięte lub zarchiwizowane – za wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie będzie dla nas konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży lub dla innego usprawiedliwionego, zgodnego z prawem celu.

Twoje prawa

Z uwagi na to, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci wynikające z tego tytułu prawa:

 1. dostępu do Twoich odnośnych danych osobowych;
 2. poprawienia Twoich nieaktualnych danych, które przetwarzamy, a które uległy zmianie od momentu, kiedy je nam podałeś;
 3. jeśli inne przepisy tego nie wykluczają oraz nie mamy podstaw, aby Twoje dane przetwarzać, możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 4. jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w każdej chwili i w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę; będzie to skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. jeżeli będziesz miał zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, możesz bezpośrednio skontaktować się z nami lub wnieść oficjalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę, wysyłając nam email na: sklep@howi.pl

Korzystanie z prawa dostępu do Twoich danych

Możesz skorzystać z praw dostępu do swoich danych poprzez wysłanie nam wiadomości na sklep@howi.pl. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z Tobą w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, możemy także wymagać podania dalszych informacji, zanim odpowiemy na Twoje żądanie lub udzielimy Ci informacji zwrotnych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych w Polsce

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podmiot ten może udzielić Ci niezbędnych informacji o Twoich prawach i naszych obowiązkach w odniesieniu do Twoich danych osobowych, a także zajmować się skargami, które możesz zgłosić, jeżeli uznasz, że niewłaściwie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Zmiany naszej polityki

W przypadku jakichkolwiek zmian i/lub uaktualnień naszej polityki prywatności wszelkie informacje o tym będą dostępne na naszej witrynie internetowej, dlatego prosimy o regularne odwiedzanie naszej witryny w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.