Bez korzeni nie ma skrzydeł.

Without roots, there are no wings.

Bert Hellinger

Kontynuowanie tradycji nie polega
na jej wiernym kopiowaniu.

Jest to raczej proces tworzenia nowych
rzeczy według ponadczasowych zasad tradycji.

Continuing a tradition does not mean
faithfully copying it.

It is rather a process of creating new
things according to the timeless principles of tradition.

Design, nr 35, 1962, Bijutsu Shuppansha