Atencja

ATENCJA to zogniskowanie uwagi odbiorcy na mozolnej technice tkania pereborów (lubelskich ornamentów tkackich), gdzie każda linia wzoru powstaje przez skrupulatność i uważność tkaczki/tkacza. Technika ta wymaga bowiem skupienia, scentralizowania uwagi na każdej nitce osnowy, by wzór wytkany był zgodnie z pierwotnym zamysłem.

Atencja jest również próbą skonfrontowania dawnych technik rękodzielniczych z nowoczesnymi technikami cyfrowymi. To właśnie krosna stały się podstawą do skonstruowania przez Josepha Jacquarda maszyny żakardowej, która stała się prototypem komputera. Wzornik oraz mapping i kasetony świetlne będące częściami projektu Atencja nawiązują do procesu ewolucji techniki. Do pracy na zautomatyzowanym krośnie żakardowym nawiązują odtwarzające się wiersz po wierszu zapisane kodem moduły wzorów. Ażurowe fronty kasetonów świetlnych odnoszą się do projektów na kratownicach będących podstawą do wytkania pereborów, jak też kart perforowanych będących pierwowzorem pamięci w sterowaniu maszyną żakardową.

Projekt wybiega również w przyszłość konfrontując sztukę ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja dzięki technikom głębokiego uczenia maszynowego tworzy nowe perebory na podstawie danych jej na wejściu istniejących wzorów. Eksponowane grafiki przedstawiają proces tworzenia pereboru przez sieć neuronową nazwaną w projekcie siecią pereborialną.

OFERTA WYSTAWIENNICZA PROJEKTU ATENCJA